Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Çevre Yazılımları Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Başkanlığa intikal eden çevre alanındaki yazılım geliştirme taleplerini yazılım geliştirme ve birlikte çalışma esasları çerçevesinde, analiz ve tasarımını yapmak/yaptırmak, geliştirmek ve/veya geliştirilmesini sağlamak, güncelleme ve test işlemlerini yapmak/yaptırmak, bakım ve idamesini sağlamak,
  2. Başkanlık tarafından geliştirilen çevre yazılımlarının hızlı ve kesintisiz hizmet vermesi hususunda tedbirler almak/aldırmak,
  3. Bilişim teknolojileri alanındaki yeniliklere bağlı olarak yazılım sürecinin sağlıklı yürümesi için ilgili birimlerin veya komisyonların faaliyetlerinde yer almak.
  4. Faaliyet alanına ilişkin ulusal ve/veya uluslararası proje ve çalışma gruplarına katılmak,
  5. Uygulamaların güvenliğinin sağlanması ile ilgili faaliyetleri planlamak. 
  6. Uygulamaların işlevsel testlerinin yapılmasını koordine etmek.
  7. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.