Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Çalışma Heyetleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısının kurulması ve geliştirilmesi için coğrafi veri ve bilginin üretim, kalite, erişim, paylaşım ve kullanımı ile ilgili politika, strateji, ilke, esas ve standartları, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara dayalı olarak belirlemek, veri tanımlama dokümanlarını hazırlamak/hazırlatmak
  2. Coğrafi veri ve bilgiye ait metaveri standartlarını ilgili ulusal ve uluslararası standartlara dayalı olarak belirlemek
  3. Çalışma heyetlerini oluşturmak, görevlendirmek ve çalışma heyetleri tarafından hazırlanan dokümanları değerlendirmek,
  4. Çalışma heyetlerinin sekretaryasını yürütmek ve dokümante etmek,
  5. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.