Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Bilişim Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Bakanlık bilişim politikaları ve birlikte çalışma standartlarını belirlemek,
  2. Coğrafi bilgi sistemleri, bilişim sistemleri mimarisi, yazılım geliştirme/bakım şartnamelerine görüş vermek,
  3. Yatırım bütçe planlama faaliyetlerini yönetmek ve bunlarla ilgili olarak ilgili birimlerle koordineli çalışmak,
  4. Görev alanına ilişkin stratejik hedef ve faaliyetleri takip etmek, düzenlemek ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak, Başkanlığın idari hizmet süreçlerini yürütmek,
  5. Uygulamaları güçlendirmek ve güncel teknolojiye uygunluğunu sağlamak amacıyla, ulusal ve/veya uluslararası projeleri araştırmak, değerlendirme raporları oluşturmak,  uygulamaya alınmasına karar verilen projeleri ilgili birimler ile planlamak, izlemek, 
  6. Bakanlık Bilişim Koordinasyon Kurulu (BKK) sekreterya hizmetlerini yürütmek,
  7. Bakanlık E-devlet kapısı hizmetlerine ilişkin koordinasyonu sağlamak,
  8. Daire Başkanı tarafından verilen benze görevleri yapmak