Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
BİLGİ İŞLEM VE SİBER GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Görevleri

  1. Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatının bilişim ağını oluşturmak, ağın daha verimli ve etkin işletilmesine yönelik çalışmalar yapmak, donanım ve yazılım teknolojilerini yakından takip etmek, iyileştirici tedbirler almak ve uygulanmasını sağlamak,
  2. Bakanlık bilişim ağ ve sistemlerinin güçlendirmek ve güncel teknolojiye uygunluğunu sağlamak amacıyla, ulusal ve/veya uluslararası projeleri araştırmak, değerlendirme raporları oluşturarak makama sunmak, teknik şartnameler hazırlamak, uygulamaya alınmasına karar verilen projeleri planlamak, izlemek,
  3. Bakanlık bünyesinde, kurumun bilgi varlıklarını olası tehditlere karşı korumak maksadı ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurmak, siber saldırılara karşı gerekli önlemleri almak amacıyla güvenlik yazılım ve donanımlarını temin etmek,
  4. Bakanlık ağ ve sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak amacıyla, İş Sürekliliği Merkezi, yedekleme sistemleri kurmak/kurdurmak, sürekliliğini sağlayacak tedbirleri almak, Kullanıcı Politikaları geliştirmek ve uygulamak,
  5. Bakanlığın bilişim altyapısını oluşturmak üzere her türlü bilgisayar ve çevre cihazlarına ait proje analizleri yapmak ve alımını planlamak,
  6. Bakanlığımız bünyesinde bulunan, bilişim cihazlarının teknik bakım ve onarım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, kontrol ve takip etmek, bu hususla ihtiyaç duyulan malzeme ve yedek parça takibini ve teminini yapmak/yaptırmak,
  7. Bakanlığımız ağında çalışabilirliğini sağlayarak; son kullanıcı düzeyinde temel lisanslı yazılım desteği sunmak,
  8. Bakanlıkça yürütülen bilişim proje ve çalışma gruplarına katılım ve katkı sağlamak, koordineli çalışmalar yapmak,
  9. Merkez ve taşra teşkilatında görevli personele, bilişim ile ilgili gerekli hizmet içi eğitimleri planlamak ve bu eğitimlerin verilmesi konusunda koordinasyon sağlamak,
  10. Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.