Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Bakanlık bünyesinde, kurumun bilgi varlıklarını içerden veya dışarıdan gelebilecek olası tehditlere karşı korumak maksadı ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurmak ve çalıştırmak,
  2. Bilişim ve Bilgi Güvenliği konularında hizmet yönetimini geliştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla standartları uygulamak, yönetmek, uygulatmak ve uygulandığının denetimini yapmak,
  3. Siber saldırılara karşı gerekli önlemleri almak amacıyla Siber Olaylara Müdahale Ekibi kurmak,
  4. Bilişim Sisteminin her türlü iç ve dış tehdide, yetkisiz erişime ve zararlı kod ve yazılımlara karşı korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak,
  5. Bilişim Sistemi üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri yapılmasını sağlamak,
  6. Merkezi İz Kayıt Sistemini kurmak, işletmek, geliştirmek ve uygulama sahipleri ile gerekli koordinasyonu sağlamak,
  7. Bakanlık bilişim alt yapısının ve verilerin güvenliğinin sağlaması amacıyla gerekli güvenlik yazılımları ve donanımları temin etmek veya temin edilmesini sağlamak,
  8. Bilgi Güvenliği ile ilgili gerekli hizmet içi farkındalık eğitimlerini planlamak,
  9. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.