Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Akreditasyon Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili konularda nitelikli personel istihdamına yönelik olarak Ulusal Meslek Standartları ve Yeterliliklerinin hazırlanması, güncellenmesine yönelik çalışmalarını yürütmek,
  2. Coğrafi Bilgi Sistemi eğitimi ve uzmanlığı için tanımlanmış olan standart, kapsam ve programı veren eğitim kurumları ile ilgili sertifikalandırma işlerini yapmak veya yaptırmak,
  3. Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımlarının, kullanıcıların ihtiyacına cevap verebilir olduğunu ve belirlenen standartlarda çalıştığını belgeleyecek akreditasyon işlerini ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak veya yaptırmak,
  4. Görev kapsamına giren konularda araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
  5. Görev kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda kurumsal temsilde bulunmak,
  6. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.