Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Ağ Yönetim Şube Müdürlüğü

Görevleri

 1. Bakanlık bünyesinde kurulu olan ağ sistemleri ile bunlara bağlı olan aktif ağ cihazlarını işletmek, sorunsuz bir şekilde çalışmaları için gerekli tüm önlemleri almak,
 2. Ağ sistemlerinin performanslarını izlemek, yedekliliğini sağlamak ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek,
 3. Bakanlık birimlerine internet hizmeti sağlamak, 
 4. Ağ sistemleri kapasite planlamasını yapmak, kullanılan sistemlerin yeni teknolojiye uygunluğunu denetlemek, güncelleme ve geliştirme raporlarını hazırlamak,
 5. Bakanlığın kullanmakta olduğu iletişim hatlarının sürekli ve kesintisiz işleyişini sağlamak, iyileştirmek ve denetlemek,
 6. Bakanlığın kullanmakta olduğu ağ sistemlerinin yönetim fonksiyonlarını belirlemek ve iletişim ağlarının kapasite planlamasını yapmak,
 7. Ağ sistemleri üzerinde yapılan tüm değişiklikleri düzenli olarak takip etmek ve ağ sistemleri üzerinde belirlenmiş olan güvenlik prosedürlerini uygulamak,
 8. Uygulanan güvenlik kurallarına göre veya yerleşim şartlarına bağlı olarak iletişim ağına ilişkin gerekli tasarımları yapmak, tasarıma uygun aktif ağ cihazlarını araştırmak, incelemek, test etmek,
 9. Ağ sistemleri üzerinde tespit edilen arızaların ilgili servis sağlayan şirketler ile koordineli şekilde çalışarak giderilmesini sağlamak,
 10. Kamu kurumları arasında veri trafiğinin uygun altyapı (Kamu Net, IPsec vb.) üzerinden aktarılması için gerekli çalışmaları yapmak,
 11. Bakanlık bilgi güvenliği politikalarına uygun olarak ağ sistemleri üzerinde iletişim güvenliğini sağlamak,
 12. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.