Bakanlar Kurulu Kararı

Temel coğrafi verilerin paylaşımını sağlamak için Avrupa Birliği ile uyumlu içerik ve değişim standartları belirlenmeye devam ediliyor. Verilerin tüm kamu ile paylaşılabilmesi için ‘Ulusal Coğrafi Veri Portalı’  devreye alındı ve bilgi girişi işlemleri yapılıyor.

Bakanlık ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının coğrafi verileri internet üzerinden online olarak, servis mimarisi ile toplanarak, ilgililerine aktarılmak üzere milli kaynaklar ile hazırlanan www.atlas.gov.tr adresinden yayınlandı. Ayrıca tüm verilerin kurum ve kuruluşlarca kendi sistemlerinde kullanılmasına imkan sağlayan altyapı da oluşturuldu.

2015 yılında hazırlanan ve yayımlanan “Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi” hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak, 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı ile, tüm kamu kurum ve kuruluşların, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından işletilen altyapı üzerinden elektronik ortamda veri servisleri ile yapacakları her türlü coğrafi veri paylaşımı “bedelsiz” olmuştur.

Bakanlık tarafından üretilen sayısal verilerin temini için ayrıca http://rasticaret.csb.gov.tr/ adresinden yayınlanan, e-ticaret metodolojisine uygun, milli kaynaklar ile hazırlanan, sistem ve veri güvenliği sağlanmış bir yapı oluşturulmuştur.

Bu kapsamda yapılan tüm çalışmalarda milli kaynaklar kullanılmış, verinin güvenli bir şekilde temin edilmesi ve saklanması sağlanmıştır. Yatırım ikliminin daha güvenli ve çağın hızına uygun olarak yapılandırılabilmesi için de her ortamdan “güvenli” ve “bedelsiz” olarak erişim imkanı sağlanmıştır.

06.10.2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız.