Avrupa Ve Türkiye Coğrafi Veri Altyapısı Temel Eğitimi
17 Kasım 2016

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan "Yatay Sektörde INSPIRE Direktifinin Uygulanmasına İlişkin Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi” kapsamındaki eğitim ve farkındalık aktivitelerinin temel amacı coğrafi bilgi sistemleri alanındaki kişisel ve kurumsal kapasitenin artırılmasıdır. Temel, orta ve ileri düzeyde düzenlenecek eğitim programlarının ilki 14-18 Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenmektedir. İl Müdürlüklerimiz ve yerel yönetimlerde görev yapmakta olan 180 teknik personele 3 grup halinde düzenlenen eğitimde CBS’ye Giriş, Coğrafi Veri Altyapısı, INSPIRE Ağ Servisleri, INSPIRE Veri Standartları ve Coğrafi Veri Setlerinin INSPIRE Uyumlu Hale Getirilmesi başlıkları altında temel düzeyde bilgilendirme yapılmaktadır.

Coğrafi veri altyapısı ile ilgili farkındalığın artırılmasına hizmet edecek olan ve Genel Müdürümüz Sayın Ömer ALAN’ın açılış konuşması ile başlayan eğitim, yapılacak sertifika dağıtımı töreni ile sonuçlandırılacaktır.