3. Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansına Katılım Sağlandı.
3 Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansına Katılım Sağlandı.
09 Nisan 2018

Ülkemizde üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansında bu yıl; “Güçlü Şehir Ekonomileri, Kamu-Özel İşbirliği Modelleri, Şehirlerin Sürdürülebilirliği ve Kentsel Dönüşüm“ konuları ele alınmıştır.

Küresel Başarının Yeni Anahtarı: Şehirlerin Liderliği teması ile gerçekleşen etkinlikte şehirlerin sermayesi olan insan kaynağı, rekabet gücü, kültür ve teknoloji gibi alanların nasıl daha güçlü hale geleceği konuşularak bu konudaki yatırımların yönetilmesinde rol alacak yerel yönetimler, kamu kurumları, kalkınma ajansları ile özel sektör temsilcilerinin tecrübeleri paylaşıldı. 

Konferansta, Bakan Yardımcımız Mehmet CEYLAN açılış konuşmasını gerçekleştirmiş olup, Genel Müdürümüz Ömer Alan “Kamu Özel İş Birliği Modelleri ve Şehirciliğin Finansmanı” konulu paneli moderatör olarak yönetmiştir. Diğer yandan, Genel Müdür Yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BAYRAKTAR “Kentsel Dönüşüme Akıllı Şehir Yaklaşımı” adlı panelde konuşmacı olarak yer almıştır. Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Daire Başkanımız Dursun Yıldırım BAYAR ise “Şehirler İçin Tasarrufun Anahtarı: Akıllı Aydınlatma” konulu paneli moderatör olarak yönetmiştir.