3 Boyutlu Kent Veri Modeli Çalıştayı Gerçekleştirildi
25 Ağustos 2015

19 Ağustos 2015 tarihinde 3 Boyutlu Kent Veri Modeli Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Sayın Müsteşar Prof.Dr. Mustafa ÖZTÜRK’ün katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, yürütülmekte olan 3 Boyutlu Topoğrafya ve Kent Veri Modelinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi’nde gelinen aşama katılımcılar ile paylaşılarak katılımcıların ilgili oldukları temalara ilişkin görüşleri alınmıştır.

3 Boyutlu Topoğrafya ve Kent Veri Modelinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi öncelikli olarak ülkemizde CityGML kullanımı konusunda bir farkındalığın oluşturulması ve gerekli araçların hazırlanmasını amaçlamaktadır. Projenin hedefleri;

• Harita yapımında 3B geometriyi, anlamsal yapıyı ve işlevsel bağlantıyı da oluşturacak şekilde veri toplama ve hazırlama standardının CityGML tabanlı tanımlanması,
• CityGML tabanlı ulusal standardı destekleyecek görselleştirme, veri işleme, modelleme, veri sunma, veri optimizasyonu, veri dönüştürme ve analiz yapabilme araçlarının hazırlanması,
• 3B detaylara ilişkin kolay tanımlama yapılabilecek hazır 3B model kütüphanelerinin oluşturulması,
• Belirlenen standardın test edilmesi ve örnek uygulamanın yapılmasını sağlamak üzere pilot uygulama yapılmasıdır.