2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi Kapsamında Akıllı Kentler Yerel Yönetim Anketi Yayınlandı.
09 Mayıs 2018

2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi Kapsamında akıllı kentler yerel yönetim anketi yayınlandı.

İlgili yerel yönetimlerin https://anket.tubitak.gov.tr/index.php?sid=53973&newtest=Y&lang=tr adresi üzerinden bu anketi doldurmaları beklenilmektedir.