2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi, Akıllı Kentler Yerel Yönetim Anketi

Bilindiği üzere, üst düzey politika belgelerinde yer alan akıllı kentlere ilişkin kapsamlı politikaların ve programının hazırlanması Bakanlığımız sorumluluğundadır.

Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüz ile TÜBİTAK-BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü işbirliğinde “2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi” çalışmaları başlatılmıştır.

Yerel yönetimlerin sundukları Akıllı Kent hizmetleri kapsamında kullanılmakta olan altyapı ve yazılımların, hizmetlerin sunumunda görevli insan kaynağının ve hizmetlerin olgunluk seviyelerinin tespitine ve aldıkları Akıllı Kent hizmetlerinin sunum süreçleri, altyapıları ile ilgili memnuniyet ve beklentilerini tespit etmek amacıyla “ Akıllı Kentler Yerel Yönetim Anketi“ hazırlanmıştır.

“2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı”  kapsamında hazırlanan ankete ilgili strateji ve eylem planı çalışmalarına sağlayacağınız katkı bizler için önemlidir.

 

İlgili ankete ulaşmak için lütfen tıklayınız.